UA-49413809-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Bij overlijden en na inschakelen van een van onze bodes, mevr. Hinke vd Meulen-Heidinga of mevr. W.Dijkmeijer  , regelt de bode de gehele uitvaart naar de wens van de overledene en/of de nabestaanden.


Hinke van der Meulen- Heidinga                                          Willy Dijkmeijer Uitvaartzorg       
Doarpstrjitte 38   9245 HR Nij Beets                                     Jister 40    8404 GZ Langezwaag 
0512-356 901 of  06-30405766 (24 uur bereikbaar)           06-50819786 (24 uur bereikbaar)

https://www.elanuitvaartverzorging.nl                                http://www.willydijkmeijer-uitvaartzorg.nl     

De te betalen rekeningen worden in eerste instantie door de vereniging voldaan. Wanneer alle rekeningen zijn ontvangen, wordt een totaalrekening door de vereniging opgemaakt. Deze rekening wordt verzonden aan de nabestaanden met het verzoek deze binnen een redelijke termijn te betalen.
  
Met onze bodes hebben we als vereniging afspraken gemaakt over de bereikbaarheid, de tarieven en zij zijn bekend met de leveranciers waar wij afspraken mee hebben. Zonder nadrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur is het niet toegestaan om een andere uitvaartverzorger in te schakelen.
Wanneer u toch een verzoek doet om een andere bode in te schakelen zal het bestuur zo snel mogelijk een beslissing nemen. Als u toestemming krijgt kan dit tot gevolg hebben dat de ledenkorting wel wordt verrekend, maar dat deze lager kan worden vastgesteld; een en ander afhankelijk van de situatie en te beoordelen door het bestuur. 
Daarnaast kunt u erop rekenen dat de vergoedingen van externe uitvaartverzorgers vaak tussen de € 400 en € 800 hoger zijn dan die bij onze vereniging.
Wanneer de familie besluit om geen gebruik te maken van onze bode en ook geen toestemming heeft gevraagd om een andere bode in te schakelen nemen wij aan dat u geen beroep doet op onze vereniging met de daarbij behorende administratie en ledenkorting.

De vereniging is geen verzekering. Wij keren geen geld uit, maar verrekenen de ledenkorting met de door ons betaalde kosten voor een begrafenis of crematie. Genoemde regeling is meermalen besproken op de ledenvergaderingen. Hierbij willen wij nogmaals de regels onder uw aandacht brengen om misverstanden te voorkomen. Het bestuur van de vereniging blijft zich inzetten om de kosten van een uitvaart binnen de perken te houden.

Wij gaan er vanuit dat wij u hiermee voldoen hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

 
 

Cookie-beleid

Deze site maakt gebruik van cookies om informatie op uw computer op te slaan.

Gaat u akkoord?