het bestuur

bij overlijden kunt u een van onze bodes bellen:
mevr Willy Dijkmeijer 06-50819786  of mevrouw Hinke vd Meulen 06-30405766

 

Het bestuur van "De Laatste Eer" bestaat uit de volgende personen:

voorzitter dhr. J. vd Honing 0513-541789
secretaris mevr. S. Jongsma 0513-843588
penningmeester dhr. S. Vogel 0516-842048
lid dhr. L. Zwanenburg  
lid mevr. J. Jongsma  
lid mevr. A. Hoekstra  
UA-49413809-1