Agenda:

"De Laatste Eer" is een vereniging voor en door leden. Het bestuur legt ieder jaar verantwoording af op de ledenvergadering. Hier kunnen de leden meepraten over het te voeren beleid en de hoogte van de contributie en het vaststellen van de ledenkorting.

Eén keer per jaar, meestal in de maand maart of april, wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden. Indien er aanleiding toe is, kan er een extra vergadering worden uitgeschreven. De datum van de vergadering wordt o.a. via deze site bekendgemaakt.

  

UA-49413809-1